A Szent Egyed Közösség fáklyás menetet és ökumenikus imaórát szervez a békéért 2011. január 1-jén “Békét az egész Földnek!” mottóval.

A 44. Békevilágnap alkalmából csatlakozzunk XVI. Benedek pápa üzenetéhez:

„Vallásszabadság: a békéhez vezető út”,
hogy megerősítsük azt a hivatást, amely emberi alapjog is egyben, amely előfeltétele az emberi fejlődésnek, záloga a közjó megvalósításának és a béke megerősítésének a világban.
(Caritas in veritate, 29) 

Január 1-én a menetben részt vevők 16 órakor találkoznak gyertyákkal és fáklyákkal a Szabadság-híd pesti hídfőjénél, annak a helynek a közelében, ahol Boldog Salkaházi Sára 1944. december 27-én vértanúhalált halt.

A békemenet a Váci utcán át az Angolkisasszonyok Váci utcai Szent Mihály templomához érkezik, ahol 17 órakor kezdődik az ökumenikus imádság.

Ennek során megemlékeznek azokról az országokról és nemzetekről, amelyeket ma is háború sújt, és kérik a Béke Urát, hogy adja meg azt a békét az egész földnek, amit az emberek nem tudnak megadni maguknak.

Az imaórát vezeti és szentbeszédet mond: Jelenits István SchP
Elmélkedést tart: Kalota József protopresbiter (Magyarországi Ortodox Exarchátus) és Aaron Stevens lelkész (Szent Kolumbán Skót Misszió)

Mindenkit szeretettel várnak.

VI. Pál 1968-ban, a vietnámi háború idején írta az első pápai békeüzenetet. Felhívása e szavakkal kezdődött: “… azt kívánjuk, hogy ez a szándék és ez az alkalom mint jókívánság és ígéret ismétlődjék évről évre, mindig első napján a naptárnak, amely az emberi élet útját méri és leírja az időben azért, hogy a béke a maga igazságos és jótékony egyensúlyával uralja a jövőben a történelem menetét…”. Negyvennégy éve immár annak, hogy a katolikus egyház január 1-én a Béke Világnapját ünnepli: ez a kitartás annak a jele, hogy a keresztények soha sem törődhetnek bele a háborúba és nem fogadhatják el a konfliktusok megoldásának eszközeként, hanem ehelyett békeszerzők akarnak lenni..

A Sant’Egidio (Szent Egyed) közösség, amely éppen 1968-ban született, ebben a 43 évben legjobb tudása szerint munkálkodott a béke érdekében a mindenkivel folytatott párbeszéd által, amely több háborús helyzetből segített megtalálni a kiutat a békés rendezés felé a különböző hitű emberekkel való találkozások révén, amelyek során mindig a béke álma lebegett a szeme előtt; a mindennapi munkájában, melynek célja egy békére és együttélésre alapuló társadalom építése, a legszegényebbekkel való törődésből kiindulva.

A Sant’Egidio közösség kilenc éve igyekszik látható módon is kifejezni, hogy magáénak vallja a pápa felhívását. Az évet a béke lépésével kezdi, és fennhangon kiáltja: “Pacem in terris! Békét a Földnek!” Teszi mindezt a négy földrész hatszáz városában ezen a napon tartott rendezvényein.

Budapesten a Fővám téren lesz a gyülekező 16 órakor, nem messze Boldog Salkaházi Sára vértanúságának helyétől. Innen fáklyás menet indul az angolkisasszonyok Váci utcai Szent Mihály templomához, ahol 17 órakor ökumenikus imaórát tartunk. Vezeti és szentbeszédet mond: Jelenits István Sch.P. Elmélkedést tart: Kalota József protopresbiter (Magyarországi Ortodox Exarchátus) és Aaron Stevens lelkész (Budapesti Szent Kolumbán Presbiteriánus Skót Misszió)
Pécsett a Kossuth térről 17 órakor gyertyás felvonulás indul, amely a Nemzeti Színház előtt ér véget, ahol meghallgatjuk a pápa üzenetét.

Csatlakozzunk a pápa szavaihoz: “Vallásszabadság: a béke útja”, hogy megerősítsük az embernek ezt a hivatását mint alapvető jogát is egyben, amely minden valódi emberi fejlődés, a közjó érvényesülésének és a világ békéjének záloga.