A Magyarországi Református Egyház bemutatása

Magyarországi Református Egyház adó 1% felajánlás Egyhaz Egyház magyarorszagi reformatus egyhaz ado 1 felajanlasEgyházunk az évszázados gyakorlat folytatásaként közoktatási intézményeket tart fenn. A nevelés és az oktatás intézményeinkben – figyelemmel az általános állami, önkormányzati követelményekre – Istennek a Szentírásban adott kijelentése, hitvallásaink és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. Összesen 210 óvodánkban, közoktatási és felsőoktatási intézményünkben közel 45 ezer diák vesz részt oktatásban. A református oktatásügy különböző területeit zsinati, Kárpát-medencei alapítású alapítványok, és más szerveződések is segítik.
A szeretetszolgálat a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata. Olyan segítő szolgálat, amelynek alanya Jézus Krisztus és az ő egyháza, tárgya pedig a szenvedő embertárs. Kálvin János pedig Isten Igéjéből vette azt a tanítást, hogy az igaz egyház egyik ismertetőjele a szeretetszolgálat.
A Szeretetszolgálati Iroda célja az egyház gyülekezeteiben, közösségeiben folyó szeretetszolgálati munka segítése, fejlesztése, a munkatársak szolgálatának támogatása.
A testület a gyülekezeti diakónia segítése mellett figyelemmel kíséri az intézményes diakónia helyzetét, és ellátja az egyházi segélyszervezet, az MRSZ, illetve az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét is.
A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (Redifi) szociális továbbképzések, egyházi képzések, szakképzések kidolgozását és lebonyolítását vállalja, valamint távoktatásban is megvalósulnak képzések.
Egyházunk születésével egyidős a gyülekezeti tagok önkéntes szolgálata. Mindennapjaink részét képezi az önzetlen segítségnyújtás.

Adó 1% felajánlás a Magyarországi Református Egyháznak

Kérjük, személyi jövedelemadója egy százalékával támogassa a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát! Technikai szám: 0066
A Magyarországi Református Egyház feladata és működése bővebben: www.reformatus.hu